9 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 57

  1. (⊙▽⊙) Đẹp choai lai láng là nhờ… kính áp tròng nha!

    (⊙▽⊙) Chưa kể ông kia loã thể mà ngay cả… zai cũng đỏ mặt là sao?

  2. Quá là nhọ, sao người ta đeo lên cho đẹp trai thế mà ông đại diện lại cho trần như nhộng giữa chốn đông người :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s