[19 Days – Xuất bản] Giới thiệu


*Chú thích: Đây là phần mở đầu của cuốn sách 19 Days. Như mình đã nói ở phần mục lục, 19 Days mang ý nghĩa là “19 ngày trên thế giới”, vì thế nên câu chuyện này chỉ mang tính chất giới thiệu và giải thích nội dung cho 19 câu chuyện phía sau. Hơn nữa, mỗi câu chuyện đều không có tiêu đề nên team sẽ tùy ý đặt.

0 1 2 3 4 5

13 thoughts on “[19 Days – Xuất bản] Giới thiệu

  1. Nhân vật ở bộ xuất bản vẫn như trước đây hả chủ nhà :v

  2. mình không xét tới pic cuối cùng, nhưng cảm giác ý nghĩa bộ truyện đem lại nhất định sẽ rất tuyệt vời!!!
    cảm ơn nhóm đã làm bộ này nhiều nhiều nhiều nhé!!!!

  3. Mình đã đọc rồi :v tại đăng ký theo dõi qua email nên mình không hay vào mục lục.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s