Diamond no Ace dj – Papa Mochi & Nhóc Eijun (Comic – Part 8)


Credit (Bò)

tumblr_nt8sr4NuLC1rxo83mo1_1280

tumblr_nt8sr4NuLC1rxo83mo2_1280

tumblr_nt8sr4NuLC1rxo83mo3_1280

tumblr_nt8sr4NuLC1rxo83mo4_1280

Đừng hòng giành Nori-nii của hai đứa nhaaaaaa =)))))))))))

9 thoughts on “Diamond no Ace dj – Papa Mochi & Nhóc Eijun (Comic – Part 8)

  1. :)) Rồi cái vụ Sanada sao rồi ._. cuối cùng ẻm gặp được Sanada chưa?
    Cái vụ đi lạc của 3 nhóc ý ._. Sao tự nhiên lãng qua chuyện khác rồi?????

    • Thì mỗi part là 1 câu chuyện khác nhau mà :v Kết thúc 1 part rồi là hết một chuyện thôi :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s