4 thoughts on “Diamond no Ace – Daiya Kindergarten AU

  1. Má .. vậy thằng cha Mi có thích senpai nhà Sawa không vậy :v
    Còn Satoru, tỏ tình xong cũng đừng ngủ chứ .. đang ngầu bome =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s