14 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 60

  1. Chibi Old đã trở lại, vẫn dễ thương như thường <3
    Moss sệch xi quá đi (~●_●)~<3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s