2 thoughts on “[Bé Mèo Con và Cô Chó Già Của Tôi] Chương 42

  1. :) ~ Một thoáng đọc lại là một thoáng thấy chênh vênh lạ. Nói thật thì mỗi lần đọc lại càng thấy đau lòng. Sao thì cũng cám ơn chủ nhà nhé ^^~

Leave a Reply to Pmk Youngie Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s