[19 Days – Xuất bản] Triển Chính Hi và Kiến Nhất


*Chú thích: Bối cảnh của câu chuyện này là ở cấp 3, lúc này thì Chính Hi đã dọn ra ngoài ở riêng và không sống chung với gia đình nữa. Các bạn cũng lưu ý là oneshot này chính là lần đầu tiên Hi và Nhất xuất hiện. Sau khi phát hành cuốn sách thì Old Xian mới quyết định phát triển câu chuyện cho đôi bạn trẻ và post lên weibo cho đến tận lúc này.

0 1
Read More »