Their Story dj – Parody 22/9


Tác giả: Elsie (Bạn này là người Việt đó nha :”>)

Bản gốc: http://elsie-drawing.tumblr.com/

Thể loại: Shounen-ai, Shoujo-ai, Comedy, Doujinshi

Sơ lược: Parody của pic mà Tan Jiu đã đăng vào ngày 22/9.

Đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu!

Credit (Bò)

Padory 22-9

Bậy bạ quá nha………..

10 thoughts on “Their Story dj – Parody 22/9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s