64 thoughts on “[19 Days] 141 -> 142

  1. sao e cứ bị bấn mấy cái đoạn thoại của Cam nhỉ, ad dịch hài quá xá mà, đúng chất stun luôn, đọc đi đọc lại mấy câu chửi bậy mà cười ngu ý

  2. thích mấy cảnh Đen xoa đầu Dâm quá, dễ thg gì đâu í XD
    kiểu như…anh trai á =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s