5 thoughts on “Diamond no Ace dj – Untitled 9

  1. “Haru” này có phải là Haruka (Free!) không? :3 Haru cứ nhìn thấy hồ bơi hay hồ có nước là lập tức cởi quần áo rồi nhảy ùm xuống nước =]]]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s