14 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 73

  1. đang mặt ông lão, rất feel, chèn mặt người đại diện vào………..cảm xúc tụt phát xuống luôn =)))))))))

  2. Cái khúc chuyển cảnh từ ông lão xuống ông mặt ngựa thiệt quá xuất sắc =)))))))))))))) cmn cảm xúc tuột lẹ hơn huyết áp =)))))))))

  3. Tôi vừa định comment “Thật xúc động QAQ” sau khi nhìn thấy người đại diện… thôi quên đi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s