7 thoughts on “[Gekkan Shoujo Nozaki-kun] Chapter 8

  1. thật sự thích đọc bản dịch của team, nhây và bựa hơn nhiều =)) Đề nghị tăng tốc độ cho con người đã cố gắng nhịn k đọc bản dịch sẵn có trước để đợi chờ ver này :))))

    • Khó lắm bạn ơi, giờ vào năm học rồi, tụi mình còn cả đống prj chứ đâu phải chỉ có mình Gekkan đâu ;;-;;

  2. hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2018 rồi :3JLLLLLLLLLLLL pj này đã bị Bò quên như quên page DnA năm ấy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s