19 Days dj – Chuyện xảy ra sau pic 139


Tác giả: Elsie (Bạn này là người Việt đó nha :”>)

Tumblr: http://elsie-drawing.tumblr.com/

Instagram: https://instagram.com/elsielc217/

Đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu!

Chuyện xảy ra sau pic 139

Advertisements

5 thoughts on “19 Days dj – Chuyện xảy ra sau pic 139

  1. Pingback: 19 Days dj – Chuyện xảy ra sau pic 139 | nguyensuken – 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s