14 thoughts on “[Ma Can Và Đại Nãi] Chương 11

  1. Ầy, nhiều anh ngầu lòi ra nhưng cũng sợ côn trùng mà, đừng xem thường mấy chuỵ nhìn mảnh mai nhu thuận, lầm chết ấy =))))))

  2. đây là sự hoán đổi kỳ diệu của 1 và 0 :v :v
    Thường ngày thì ngầu lòi, hóa ra cũng là công công ngụy trang =)))
    Cảm ơn team nhiều nhiều :*

Leave a Reply to Di Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s