14 thoughts on “[Ma Can Và Đại Nãi] Chương 11

  1. Ha ha… Công là đây sao? ÒAÓ

  2. Ầy, nhiều anh ngầu lòi ra nhưng cũng sợ côn trùng mà, đừng xem thường mấy chuỵ nhìn mảnh mai nhu thuận, lầm chết ấy =))))))

  3. đây là sự hoán đổi kỳ diệu của 1 và 0 :v :v
    Thường ngày thì ngầu lòi, hóa ra cũng là công công ngụy trang =)))
    Cảm ơn team nhiều nhiều :*

Leave a Reply to Xuân Xù Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s