[Comic] Hearts for Sale


Artist: Miyuli (Julia K.)

Original: http://miyuli.tumblr.com/post/77927805768/finally-i-can-present-you-my-little-comic-hearts

The comic is translated with the permission from the artist! Please do not bring out! Support the artist by liking/re-blogging the original posts on Tumblr.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả! Xin vui lòng không mang đi nơi khác! Ủng hộ tác giả bằng cách like/reblog bản gốc trên Tumblr.0tumblr_n1mbkuvypR1qggsavo1_1280

tumblr_n1mbkuvypR1qggsavo2_1280tumblr_n1mbkuvypR1qggsavo3_1280tumblr_n1mbkuvypR1qggsavo4_1280tumblr_n1mbkuvypR1qggsavo5_1280tumblr_n1mbkuvypR1qggsavo6_1280tumblr_n1mbkuvypR1qggsavo7_1280.jpgtumblr_n1mbkuvypR1qggsavo8_1280tumblr_n1mbkuvypR1qggsavo9_1280tumblr_n1mbkuvypR1qggsavo10_1280tumblr_n2lcc2D06B1qggsavo1_1280tumblr_n2lcc2D06B1qggsavo2_1280tumblr_n2lcc2D06B1qggsavo3_1280tumblr_n2lcc2D06B1qggsavo4_1280tumblr_n2lcc2D06B1qggsavo5_1280tumblr_n2lcc2D06B1qggsavo6_1280tumblr_n2lcc2D06B1qggsavo7_1280tumblr_n2lcc2D06B1qggsavo8_1280tumblr_n2lcc2D06B1qggsavo9_1280tumblr_n2lcc2D06B1qggsavo10_1280tumblr_n2nge5xSPP1qggsavo1_1280tumblr_n2nge5xSPP1qggsavo2_1280tumblr_n2nge5xSPP1qggsavo3_1280

15 thoughts on “[Comic] Hearts for Sale

  1. >.< tui tưởng couple là anh khách v anh thợ rèn :(( đã vô couple lại còn BE :( anw, ít nhất HE cho cô bé bán tim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s