12 thoughts on “19 Days dj – Số điện thoại

  1. Ông chú làm ở tổng đài trong truyền thuyết hóa ra là chú của Đen sao??? >.< :3 :v

  2. ôi Cam ngây thơ vô số tội luônnn =))))
    Đen ôi là Đen… Đen từ trong ra ngoài ahihihi
    Dj này đã làm tui nguôi ngoai phần nào kể từ khi thấy Đen oánh Cam :'(
    Cảm ơn bạn tác giả và cả team Rùa Bò nữa :*

Leave a Reply to nucuoigiatao Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s