[19 Days] 149 -> 150


149.1149150

Tự nhiên cái gì chứ… Rõ ràng là cố ý đồ đàng hoàng… Lại còn hét lên để lấy dũng khí hôn Bạo nữa cơ mà………

Nguỵ biện vãi chưởng………..