9 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 79

  1. Hắc hắc… Old thật chẳng đáng tin ~ Cần xem lại nhân phẩm ~

  2. Sao mình lại nghĩ cha áo đỏ là kết hợp của Dâm vs Bạo vs Cam nhỉ???? >_< Não có vấn đề rồi TT

  3. game thần bí ảo diệu lòi ra ý :v :v dọa game chạy mất chuột luôn =)))
    Sao nhìn oán linh Old Xian cứ như mấy tay phục vụ ở quán bar vầyy :o =))
    Cảm ơn team Rùa Bò và các đồng sự nhiều nhiều :* :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s