8 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 82

  1. đại gia đây r ;_; hiu hiu nhớ anh sony quạ bao h anh mới quay lại để êm đc coi ét a tiếp ;_; hiu hiu ;_;

  2. Tui cũng muốn có gấu, đông lạnh rồi :3 :3
    Sao pic này tui thấy cái sừng của Moss nó nhọn nó dài vầy hổng biết??? Hông lẽ sừng đó cũng lớn theo thời gian luôn? =)))
    Cảm ơn team nhiều nhiều, mọi người vất vả rồi :kiss :kiss :love :love Chai yo!!! 5ting!!!

Leave a Reply to Yami Ryu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s