15 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 84

  1. cầu cái hãng ‘nước giải khát’ tiếp tục quảng cáo dài dài đi \(^.^)/
    mờ từ part đầu ta đã ship a dancer thụ rầu, ta thiệt chính xác mà hehe :))

  2. Quyến rũ quá má ôi….lúc đầu nghi đàn em là thụ bây giờ thì…. :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s