11 thoughts on “[Bách Nam & Hủ Nữ] Phần 1

  1. Mỗi lần mình ngồi trong lớp đọc cảnh H là tim nó thắt liên hồi luôn mà sao chị này tỉnh thế trời =]]]]]

  2. còn tưởng bạn ấy giả vờ để quên điện thoại nhằm tuyên truyền đam cơ chứ =)) biết đâu bạn kia về nhà lại tò mò đọc sao :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s