20 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 86

  1. Họa sĩ mới ư? Tạo hình cũng thật đặc biệt! So với moss càng ra dán boss hơn cơ mà khí chất thì không bằng a ~ Moss Vẫn là đẹp trai chất lừ nhất!!!

  2. Mấy chế đi chơi sao bỏ bé Ni ở nhà một mình vậy ._. Ý ma mới bắt nạt ma cũ hả? (^^^) Thấy bé Ni hiền lành mới đến làm tới à

  3. Bạn Ni theo bách rồi, cho nó cân bằng cái văn phòng này 1 tí =)))) cơ mà bạn Ni còn thích mèo nữa nè~~

  4. Họa sĩ mới đây sao, thật là….. thôi chẳng bik diễn tả sao nữa =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s