[19 Days] 159


159.1159

Cái khúc “vặn nát trứng” là đúng nghĩa gốc luôn nha =)) 100% không chém =))

(Ban đầu tính ghi bóp dá* mà thôi…)

P/S: Cảm ơn Thiênnnnnn <3