[19 Days] 159


159.1159

Cái khúc “vặn nát trứng” là đúng nghĩa gốc luôn nha =)) 100% không chém =))

(Ban đầu tính ghi bóp dá* mà thôi…)

P/S: Cảm ơn Thiênnnnnn <3

69 thoughts on “[19 Days] 159

  1. (⊙▽⊙) Đậu má, thằng Bạo được gái theo sau khi bị thương mà ko phải trước khi bị thương thì logic ở đâu?

    (⊙▽⊙) Tụi nghiệp em Cam! Nhưng biết sao giờ, em đã có gan ra tay với Bạo thì cũng nên có gan bị báo chù đii. Thật ra cho dù trứng Cam cưng có còn hay mất thì vẫn ko thoát khỏi số bị đè đó mà!

  2. .A. vợ anh sắp bị bọn nó triệt sản kìa Đen. Anh không xuất hiện là không có cơ hội làm bố nữa đâu ;A; ~~~

  3. đúng Dâm, đến xử nhau cũng phải vặn nát trứng mới chịu =v= Cam 1 cổ 3 tròng cmnl =))) lên sàn lần nào bị dần tơi tả lần đấy

  4. ủa chưa gì đã sáng hôm sau rồi ;A;? vầy là không có chuyển gì xảy ra với Cam sau khi chai tương bị đổ vô nồi hả ;A; ~?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s