[19 Days] 159 -> 160


159.1

159

160

Trời ơi trứng Cam còn đâu :(((((((((((((((((( Mất rồi Cam phải sống saooooooooooo :((((((((((((

Đọc vừa tội vừa buồn cười =)))))))))))))))))))

82 thoughts on “[19 Days] 159 -> 160

  1. Tưởng anh Đen đến cứu Bé Cam ;;A;; ai ngờ còn vạch ra vặn trứng . :v :v đọc cười rơi răng

  2. Thật thì Đen chỉ muốn tờ rứng của Cam là của ảnh, ảnh không muốn Dâm đụng vào nên phải làm thế :”>
    Thà tự tay “xử lý” người mình thương còn hơn để thằng khác đụng tay vào =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s