12 thoughts on “Inuyasha dj – Strip 1

  1. Mọe ơi =((( quá ngắn 😭😭😭😭😭😭
    Cuối cùng cx tìm thấy 1 dou về anh em nhà nó :v :v

  2. *gãi đầu* hơi bị mê cặp nì nì. thanks chủ nhà nghen.(hôm trước cũng đọc 1 bộ dj cặp nì dài dài hơn mờ ko nhớ ở đâu :v )

  3. Tìm mãi ms thấy dou của cp này. Tôn sùng Sess-sama quá đi mất thui :)))) và vạn lần đội ơn nhóm dịch

Leave a Reply to amdatramluan Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s