10 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 87

  1. Còn đâu hình tượng Moss ngầu lòi của tôi… Ôi cái bộ đồng phục như thủy thủ mặt trăng…. QAQ

  2. OH ~~ Happy Camp luôn =))) dữ dội mợi …..
    Ôi tội Moss … lại bị dìm hàng 1 cách đáng thương =)))
    Mà nhìn Đỗ Thuần và Trịnh Khải sao hack tuổi thế không biết =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s