[19 Days] 161


140.3161.jpg

Trời ơi Cam :(((((((((((

Xót chết mất :(((((((((((((

Pic trước còn thấy hài hài nhưng pic này tui chỉ thấy xót cho thằng bé thôi :(((((((((((((( Cam cưng của tui :(((((((((((((