Inuyasha dj – Strip 5, 6 & 7


1.jpg122124

10 thoughts on “Inuyasha dj – Strip 5, 6 & 7

  1. Pingback: Inuyasha dj – Strip 5, 6 & 7 – Nguyensuken – 26YJf

  2. Sờ bụng? Sao lại muốn được sơd bụng? Lẽ nào anh có… rồi?
    P/s: cảm ơn chủ nhà đã dịch!!!! ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦

    • Đúng đó… Trong phim ta chỉ thik duy nhất Sess-sama và một nv nữ nữa thui đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s