10 thoughts on “Inuyasha dj – Strip 5, 6 & 7

  1. Sờ bụng? Sao lại muốn được sơd bụng? Lẽ nào anh có… rồi?
    P/s: cảm ơn chủ nhà đã dịch!!!! ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦

    • Đúng đó… Trong phim ta chỉ thik duy nhất Sess-sama và một nv nữ nữa thui đó

Leave a Reply to Inuyasha dj – Strip 5, 6 & 7 – Nguyensuken – 26YJf Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s