20 thoughts on “[Haikyuu dj – Android Boyfriend] Chương 2.3

  1. Tôi không nhìn nhầm dòng chữ ấy chứ?! “Đã xảy ra lỗi” QAQ

  2. Hiu hiu TvT chẳng lẽ sắp có chuyện xảy ra với bạn Tobio rùi, mong kết thúc tốt đẹp cho bản ko tui buồn hết sức TTvTT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s