[Haikyuu dj – Android Boyfriend] Chương 2.3


050568747_p14_master120050568747_p15_master120050568747_p16_master120050568747_p17_master120050568747_p18_master120050568747_p19_master1200

50568747_p20_master1200.jpg

20 thoughts on “[Haikyuu dj – Android Boyfriend] Chương 2.3

  1. Tôi không nhìn nhầm dòng chữ ấy chứ?! “Đã xảy ra lỗi” QAQ

  2. Hiu hiu TvT chẳng lẽ sắp có chuyện xảy ra với bạn Tobio rùi, mong kết thúc tốt đẹp cho bản ko tui buồn hết sức TTvTT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s