77 thoughts on “[19 Days] 165 -> 166

  1. Ặc cứ tưởng sẽ là một màn hường pink máu tró….ai dè, đọc tới trang cuối mà bật ngửa ra sau -_-

  2. tui đã bụm miệng hít sâu chuẩn bị sẵn sàng nước mắt tuôn trào và rồi tui lướt tới trang cuối, thật là tuột tuột mood quá. ôi tâm hồn tui trái tim tui =]]]

  3. Hai thằng điên này !!! Muốn lôi cả 2 ra tuột quần rồi bạo cúc! A! A! A!

  4. douma, hai trang cuối tự dưng làm tui hết hồn….
    tui với heo nhà tui hay chơi giả phim vậy á, có bữa làm màn này cơ mà tui đập đầu mậnh qúa, con nhỏ bong gân luôn….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s