[19 Days] 171


159-1171

Nếu đứng ở vị trí của Tiểu Huệ thì mình thông cảm cho con bé lắm, ai đời đi yêu đơn phương người kia mà tự dưng lại bị “bạn thân” của người ta cấm không cho lại gần thế kia ;;-;; Ức quá thì tự dưng máu dồn lên não, lúc đó nói cái gì bản thân mình cũng chả rõ đâu… *sờ sờ Tiểu Huệ*

Còn Bạo hả… nói có sai đâu, giờ trong mắt Bạo chỉ có Dâm Dâm Dâm Dâm mà hoy :v