63 thoughts on “[19 Days] 169

  1. Làm sao à? Hỏi phải làm sao ư? Bây vô hiếp nó đi Dâm ơi chờ gì nữa cưng…Bạo nó mở đường rồi kìa!!! Thiệt tình tui ngồi đọc chap này cả trăm lần rồi đó.

  2. Nhưng mà tui lại thấy đau lòng. Cảm thấy như đây chỉ là vì Bạo tội nghiệp Dâm mà thôi

  3. Xong màn này thì cầu đừng ngược nữa QAQ Xin Bạo đừng như vầy nữa ỘAỘ Nếu tụi bay muốn về với nhau thì quất đi, đừng có xoay vòng vòng đau t(r)ym fannnnnnnnnn

  4. Xem truyện này trước khi biết tới Thanh Vũ, Thanh Duy x Đại Nhân, Minh Xù x Công Tố….
    Dạo này bạn thân nó thế nào ấy nhờ *Mặt gian*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s