15 thoughts on “[Joker Danny] Chương 1: Bắt đầu của câu chuyện

  1. Vẫn nét vẽ đó nhưng có cảm giác sang trọng nhiều hơn nhỉ.
    Đột nhiên nghĩ đến Howl’s moving castle.

Leave a Reply to nguyetdahuong Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s