[19 Days] 171 -> 172


159.1171172

Tui ước gì Old vẽ người yêu tương lai của Tiểu Huệ, tui muốn thấy em nó có một cái kết tốt đẹp :'(

65 thoughts on “[19 Days] 171 -> 172

  1. Ôi, cái cảnh Hi Hi an ủi Nhất Nhất làm mình lâng lâng, đến đoạn cuối thấy suy sụp, yêu nhau sao hông được đến với nhau :,(

  2. tui thích cái cản đi ngang qua nhau, Bạo nắm tay Dâm lại kêu mày ra ngoài đợi. bấn vl

  3. èo ơi, Tiểu Huệ sợ sau vụ này chỉ dám yêu gái thâu ( vì giai đẹp đều đến với nhau hết rồi)
    ~ ahihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s