[19 Days] 171 -> 172


159.1171172

Tui ước gì Old vẽ người yêu tương lai của Tiểu Huệ, tui muốn thấy em nó có một cái kết tốt đẹp :'(

65 thoughts on “[19 Days] 171 -> 172

  1. Ôi, cái cảnh Hi Hi an ủi Nhất Nhất làm mình lâng lâng, đến đoạn cuối thấy suy sụp, yêu nhau sao hông được đến với nhau :,(

  2. èo ơi, Tiểu Huệ sợ sau vụ này chỉ dám yêu gái thâu ( vì giai đẹp đều đến với nhau hết rồi)
    ~ ahihi

Leave a Reply to Rii_ARMY_L Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s