6 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 88

  1. “Bóc trần sự thật sau mỗi apps chỉnh sửa ảnh” :v tui đang cố kìm chế mà không khui điện thoại tìm 3 người này :V

  2. Hay quá à…em đọc một lèo từ chương 1 tới chương 88 luôn đó :3 :3 :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s