Captain America dj – [Stucky] Good Smile


*Chú thích: Dou này diễn ra vào khoảng thời gian ở Captain America phần 2

Tác giả: seplus

Bản gốc: http://seplus.tumblr.com/…/my-first-ca-ws-fanbook-diamond-w…

Ai có nick tumblr thì vô ủng hộ tác giả nhé!!!

0001234

Cún lúc nào cũng dễ cưng :'(