3 thoughts on “Captain America dj – [Stucky] Good Smile

  1. Tuôi hơm biết nói sao nhưng kiểu nhớ nhung Buck-cũ và yêu chetme Buck (mọi thời điểm) của Steve khiến tuôi mềm lòng Ò.Ó Và kể cả Buck chả nhớ gì thì tình yêu không bến bờ đấy cũng đủ làm cho nó chết trong lòng Steve :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s