6 thoughts on “Captain America dj – [Stucky] The Lovely Ice

  1. Hơm biết sao nhưng cái cúp bồ này với tuôi rất chi là đặc biệt. Buck bị Hydra làm cho mất hết kí ức và nhân tính, quá trình Steve tìm lại phần “con người” của cậu luôn làm tuôi thích thú. Sẽ có đau đớn dành cho Steve vì cậu chẳng hiểu nổi tình cảm của anh hay cách để trở thành người-bình-thường, nhưng rồi sau đó là rất nhiều ngọt ngào vì … ừm, làm thế quỷ nào mà Buck có thể cứ như một cái máy nhận lệnh được khi cứ sống trong một bầu trời yêu thương của Steve cơ chứ? :3
    _ Cà Rốt _

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s