16 thoughts on “Captain America dj – [Stucky] Untitled

  1. (¬‿¬) Ầy, đoạn đầu ta còn tưởng rằng Bucky đã quay trở lại cái thời ảnh còn làm công nhưng đến đoạn sau thì… À mà thôi…

    (⊙▽⊙) Mà ta thắc mắc là tại sao Hydra lại ghi “Mãi yêu cậu” ở dưới thư gửi Steve? Là gian tình chăng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s