20 thoughts on “19 Days dj – [Đen x Cam] Untitled 4

  1. Hự hự cute qtqd ~~~ em Cam mạnh miệng chửi hoài nhg cuối cùng vẫn chịu hôn, còn đỏ mặt nữa chớ lại còn ghét vãi. Tui mất máu – ping ;;-;;. Đen thì phúc hắc bá cháy * ngất *. Ước gì truyện gốc cx thế này nhể

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s