[19 Days] 182 -> 183


178.1182183

*Tên trên số điện thoại của anh trai Đen là “Kiến Tiên Sinh”, cũng có thể dịch là “Ngài Kiến” hoặc “Mr.Kiến”. Nói chung là bố Dâm đó :))