[19 Days] 184


178.1184

Advertisements

79 thoughts on “[19 Days] 184

  1. hây, mặc dù mỗi lần có thông báo trong mail của rum là mình lại tiện thể đọc chùa luôn ở đó without cm và like nhưng mà cái chap này nó tình ứ chịu được ý. thế nên lên đây để kêu ca và cảm ơn các bạn trong suốt những ngày 19days từ 1 đến giờ.

  2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tôi không thấy gì hết, không nghe thấy gì hết là lá la

  3. em là em đợi mãi để nó ra 2 chương mà chờ dài cổ nó vẫn ở chương này, lại đo đọc, mà tình hơn chocopie thế này thì ứ ai chịu được ~~~

  4. Bạo nó nói câu nghe ấm lòng ghê á trời. ” Tao muốn trưởng thành thật nhanh trở nên thật mạnh mẽ thế mới bảo vệ được mày” ai mà nói với tui câu này tui yêu liền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s