[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 112


231 (Bìa)231 (C112)232233

Từ nay team sẽ không dịch phần quảng cáo nữa nha (y)

Advertisements

8 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 112

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s