7 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 120

  1. Ôi! Giật mình thế là có tật phải không? Khai mau đi! Thích thầm nhau bao lâu rồi?

  2. Đang cởi giữa chừng tự dưng ngưng lại…. chắc là thấy 2 cái gì gì nho nhỏ hồng hồng (─‿‿─) thế là quên mất việc đang làm y như tên Đen =)))) ~(‾▿‾~)

  3. Chậc, má Tan Jiu cũng vẽ gei như má Old rồi, đúng là gần mực thì đen mà =)))
    Anh zai tóc đen chắcq cũng đã từng cởi áo ng ta vô ý thức nhiều lần lắm rồi =.=

Leave a Reply to Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s