16 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 133

  1. Ông tóc dài như kiểu đang luyện công ấy, có khi nào là phản xuyên rồi gặp tổng tài… Au, chỉ một câu thôi, tui muốn part 2!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s