16 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 133

  1. Ôi ôi ~ Tóc dài yêu nghiệt a ~

  2. Ông tóc dài như kiểu đang luyện công ấy, có khi nào là phản xuyên rồi gặp tổng tài… Au, chỉ một câu thôi, tui muốn part 2!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply to amdatramluan Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s